Giảm giá!
Giá: 990.000.000 
Giảm giá!
Giá: 945.000.000